شورای دموکراسی خواهان ایران
The Council of Iranian Democrats

مهم ترین خبرها

مقالات

خاطرات من؛ زندان شاه – کریم عبدیان

در جوامعی با فضای دمکراتیک هر کس حق دارد برای مرام خود تبلیغ کند اما دروغ و  قلب اقعیت خطائی نابخشودنی است أخیرا بعضی ازطرفداران سلطنت رضا پ...

گالری تصاویر

رفتن به نوار ابزار