شورای دموکراسی خواهان ایران
The Council of Iranian Democrats
بیانیه ها

روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانیِ از همه ملیتها ، صمیمانه تبریک می گوید

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران روزِجهانیِ کارگر، اولِ ماهِ مِه را به تمام کارگرانِ جهان، بخصوص کارگرانِ ایرانی...
ادامه مطلب

پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)

پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال)
پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگرە ملیتهای ایران فدرال) رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گ...
ادامه مطلب

بیانیه شورای دموکراسی خواهان در رابطه با بحران کرونا و جمهوری اسلامی انتشار ویروس کرونا و نقش جمهوری اسلامی در بحران سازی های مستمر

بیانیه شورای دموکراسی خواهان در رابطه با بحران کرونا و جمهوری اسلامی انتشار ویروس کرونا و نقش جمهوری اسلامی در بحران سازی های مستمر
هموطنان رنجدیده پس از سرکوب خشونت بار و قتل و عام  هزاران نفر از جوانان و مردم کشور توسط جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان ماه و تمام اعتراضات اجتماعی گذشته و فضاحت سقو...
ادامه مطلب
رفتن به نوار ابزار